×
TUR
KAYÜ Anasayfa
TEMEL DEĞERLERİMİZ
TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve değerlerine sadakat,

• Milli ve manevi değerlere bağlılık,

• Sürekli gelişim,

• Sürdürülebilirlik,

• Katılımcılık,

• Hesap verebilirlik,

• Paydaş odaklılık.