×
TUR
KAYÜ Anasayfa
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA

23 Ağustos 2021 tarihli ve 31577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Kayseri Üniversitesi “ATA TOHUMU UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ” yönetmeliği ile kurulmuştur. Merkezimiz Develi Seyranı kampüsünde, Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu binasında hizmet vermektedir. Birimimiz bünyesinde 1 Merkez Müdürü, 1 Merkez Müdür Yardımcısı ve 1 akademik personel olmak üzere toplam 3 akademisyen görev yapmaktadır. Gıda ve tarımın vazgeçilmez temel hammaddeleri olan bitki genetik kaynaklarının önemi ve değeri her geçen gün artmaktadır. Eski yerel çeşitler ve popülasyonlar; bulundukları bölgelerin iklim ve toprak koşullarına yüksek derecede uyum sağladıkları, hastalık ve zararlılarına direnç kazandıkları için son derecede değerli genetik kaynaklardır. Ayrıca, birçok kalite ögelerini de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Tüm dünyada, modern çeşitlerin ve özellikle F1 hibrit çeşitler yaygınlaştığı için üreticiler her yıl düzenli olarak satın almak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum tohum temininde sürekli olarak dışa bağımlılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, yöresel çeşitlerinin yetiştiriciliği terk edilmiş ve bu değerli yerel kaynaklarımız kaybolmaya başlamıştır. Son yıllarda, Kayseri ve yöresinde de sebze tarımında F1 hibrit fideler kullanılmaya başlamıştır. Bu durum, her sene yeniden tohum ve buna bağlı olarak fide alımı ihtiyacına sebep olmaktadır. Bilindiği üzere sebzeler tek yıllık bitkiler oldukları için, verimli ve nitelikli yeni çeşitlerin piyasaya girmesiyle eski yerel çeşitlerin yetiştiriciliği hızla terkedilmekte, zaman içinde de tamamen ortadan kalkması ve kaybolma tehlikesi ile karsı karsıya kalınmaktadır. Merkezimiz kapsamında yürütülecek faaliyetler ile teknolojik ve standartlara uygun, sistematik altyapısı oluşturulmuş, sürdürülebilir ATA Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi ile gün geçtikçe varlıkları azalan yerel sebze tohumlarının toplanması, morfolojik ve moleküler karakterizasyonları, rejenerasyonu, muhafazası ve yeniden üretime kazandırılması hedeflenmektedir. Merkezimiz bünyesinde bulunan seralarımızda gerek kendi öğrencilerimize gerekse de diğer üniversitelerden gelen öğrencilere staj ve uygulama yapma olanağı da sunulacaktır. Kayseri Üniversitesi ATA Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde hem öğrencilerimize hem de sektör ile ilgili bireylere yönelik teorik ve uygulamalı olarak çeşitli eğitim ve seminerler düzenlenecektir.